Начало Условия

Условия

Най-важното условие, за да заложите вещ е тя да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име.

Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация.

Вие носите имуществена отговорност за причинени вреди и накзателна отговорност за измама по чл. 209 от Наказателния кодекс, както и допълнителна наказателна отговорност, ако вещта се окаже обект на престъпление.

Трябва задължително да имате навършени 18 години.

При отпускане на кредит от наша страна , той е за период от 1 месец с възможност за удължаване.

При заплащане на лихва и такса, заложеният билет се удължава с още един месец.

При предсрочно погасяване на заема, се заплащат лихви и такси само за дните в които вещите Ви са били при нас.

След заплащане на  главница, лихвата и таксата по заложения билет в уговорения срок, клиента получава заложената вещ.
Срокът за връщане на сумата, може да бъде просрочен до 7 работни дни от дата на изтичане на билета.

Вещи непотърсени до седем работни дни, след изтичане на определения срок, остават в наша полза.

За редовни и коректни клиенти предоставяме преференциални условия!

Коментарите не са разрешени